Dzięki wbudowanej nawigacji istnieje możliwość obrócenia, przybliżenia/oddalenia każdego z obiektów. Z kolei na prezentacjach zostały naniesione punkty informacyjne z ważnymi danymi nawigacyjnymi dla żeglarz.